Installationer


Vi installerar och byter all typ av utrustning.
Elektronik, bogpropellrar, motorbyten, gasol-, el-, toalett-, färskvatten-, sanitetssystem m.m.

Kort sagt allt som du som båtägare kan tänka dig och vill ha utfört kan vi åta oss.

ÖCKERÖ BIL & BÅTLACK AB
www.yachtpaint.se